کمیته کاری مدیران گناوه

طرح های نو کاربردی

جلسه اي كه در مدسه جنت برگزار شد


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

جلسه دي ماه

صورتجلسه كارگروه مديران مدارس راهنمايي شهرستان گناوه دي ماه 90

 مشرح جلسه

*همكاران براي استفاده بهتر از كلاس هاي هوشمند بايد بصورت هماهنگ آموزش ببينند *اضافه كاري عوامل اجرايي مدرسه به موقع و كامل پرداخت شود  *كتابچه هاي طرح همگام توليد شود * تجهيزات كلاس هاي هوشمند بايد از طرف مديريت خريداري شود سرانه مدارس ناچيز است  * براي ايجاد هماهنگي و صميميت در بين مديران اردوي ميان مدت برون استاني در بهمن ماه برگزار شود* تقويم اجرايي و برنامه سالانه كارگروه در اختيار همه مدارس قرار گيرد و از نظرات همه مديران در كارگروه استفاده شود *براي دبيران كلاسهاي ضمن خدمت در خصوص استفاده از كلاس هوشمند برگزار شود*براي كلاسهاي جبراني و تقويتي از طرف اداره ضوابط تعريف شود  *نمايشگاه طرح همگام با قرآن در اواخر بهمن ماه در يكي از مدارس برگزار شود * در برگزاري امتحانات نوبت اول سخت گيري نشود* بر كارهاي دبيران نظارت شود تا حقي از دانش آموزان از بين نرود *     

مصوبات

* تجهيزات كلاس هوشمند بيشتر شود .  

* آيات طرح همگام با قرآن بصورت كتابچه تدوين و در اختيار مدارس قرار گيرد .   

* براي اجراي كلاسهاي جبراني و تقويتي بصورت جداگانه توسط مديريت و كارگروه ضوايط تدوين گردد و وحدت رويه ايجاد شود .  

* همه مدارس در طرح مدارس برتر فعال شود .  

* براي استفاده در كلاسهاي هوشمند نرم افزارها بصورت هماهنگ توسط مديريت خريداري شود .

*نمايشگاه طرح همگام با قرآن در بهمن ماه برگزار شود.


5qp6ylc5e4q3siepnk2.jpg

 

uy3p3baqfqhgzlxn6r48.jpgبا تشكر عبد الرضا باز هوايي دبير اجرايي كار گروه

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

مدیران بخوانند

اغلب شرکتها اشتباه عمل می کنند. آنها به جای آنکه سعی کنند تا به کارکنان خود انگیزه بدهند، باید از بی انگیزه شدن کارکنان خود جلوگیری کنند.  تعداد زیادی از پرسنل وقتی یک کار جدید را آغاز می کنند، بسیار شیفته و علاقه‌مند آن هستند. اما طبق یافته های تحقیق ما، در 85 درصد شرکتها، انگیزه پرسنل در شش ماهه اول به سرعت کاهش می یابد و در سالهای بعد نیز روحیه آنها بدتر خواهد شد. این یافته ها بر اساس مطالعه ای شکل گرفته است که بر روی 2/1 میلیون نفر از کارکنان 52 شرکت برتر از میان 1000 شرکت مجله فورچون بین سالهای 2001 تا 2004 ، توسط موسسه تحقیقاتی سیروتا ( نیویورک) انجام شده است.  این مشکل به اصول و مبانی مدیریت مربوط می شود. یعنی هم به سیاستها و رویه هایی که شرکتها در مدیریت کردن نیروهایشان به کار می گیرند و هم به روابطی که مدیران به صورت فردی به وسیله گزارشهای مستقیم خود برقرار می کنند.  تحقیق ما نشان می دهد که چگونه رفتار و عملکرد مدیران به مشکل بی انگیزگی پرسنل اضافه می کند. همچنین تحقیق ما نشان خواهد داد که مدیران برای تغییر این وضع چه کاری می توانند انجام دهند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

برنامه سالانه كار گروه در سال 90

« برنامه سالانه كارگروه مديران مدارس راهنمايي شهرستان گناوه»


برنامه

محتوي

عنوان برنامه

 

كلاس هاي هوشمند

وضعيت موجود و ضرورت اجراي برنامه

 

درحال حاضر با توجه باینکه استفاده از تكنولوژي و نرم افزارهاي رايانه اي بسيار ضروري بوده و مقام عالي وزارت نيز در استفاده از آن تأكيد فراوان دارند و نیاز  به آموزش و  ايجاد انگيزه در همكاران و نظارت ویژه دارد و در شاداب نمودن امر آموزش بسيار مؤثر بوده  اجرای این برنامه  در سال جاری بسیار ضروری است.

اهداف برنامه

كيفي

1- ايجاد مدرسه اي شاداب وجذاب براي دانش آموزان ودبيران-2- استفاده از راهنمايي اولياء دانش آموزان 3- جهت دادن دبيران و دانش آموزان به انجام دادن فعالیتهای علمي، فرهنگي، هنري، اجتماعي، ورزشي و ... با استفاده از رايانه  4- ايجاد انگيزه در دانش آموزان و همكاران در استفاده از رايانه با ابزارهاي تشويق، جايزه و...

كمي

1- تهيه و اهداء جايزه به مدارس و مديران و دبيران و دانش آموزان  تلاشگر به تناوب درطول سال تحصيلي2- توجه ويژه به وضعيت فيزيكي كلاس هاي هوشمند در مدارس و  شاداب سازي محوطه و فضاي كلاسها 3- توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مدرسه و خريد اقلام مورد نياز

شرح اجمالي فرايند (شرح عملياتي برنامه)

1- تشكيل كلاس توجيهي برنامه  2- مشاركت همه مديران در اجراي برنامه 3- تجهيز همه مدارس به امكانات حداقلي كلاس هوشمند 4- توجه به شاداب سازي فضاي كلاسهاي هوشمند و استفاده از گلهاي مصنوعي دركلاس درس 5- آموزش همكاران  6-ارزيابي ماهانه از اجراي برنامه 5- تهيه نرم افزارهاي آموزشي لازم 7- آموزش دانش آموزان در جهت انجام دادن تكاليف بصورت رايانه اي  8- تشويق و تقدير درخور و شايسته از مدارس فعال مدير ، معاونين ، دبيران و دانش آموزان 9- اجراي برنامه هاي متنوع رايانه اي در  جهت ترغيب دبيران و دانش آموزان براي استفاده از كلاس هاي هوشمند 10- اختصاص نمازخانه به عنوان اتاق رشد جهت استفاده دانش آموزان از سي مكان و زمان مناسب جهت استفاده دبيران و دانش آموزان غير از ساعات رسمي مدرسه  11- خريد كتاب هاي آموزشي در زمينه اجراي برنامه 11- استفاده از ظرفيت اوليا در جهت تجهيز كلاس هاي هوشمند   

برآورد هزينه ها

 

از محل كمك هاي مديريت متبوع ، كمك هاي اوليا و سرانه آموزشگاه

محدوده زماني

 

درطول سال تحصيلي

تجهيزات وامكانات

كلاس اختصاصي، رايانه كامل ، ويدئوپروژكشن ، برد الكترونيكي ، پرده نمايش ، نرم افزارهاي آموزشي

مسئول ومجري برنامه

مديران، معاونين ودبيران ودانش آموزان

ارزيابي

عوامل موفقيت وعدم موفقيت طرح شناسايي شود عوامل تاثير گذار بر علاقمند شدن مديران ، دبيران و دانش آموزان شناسايي وبررسي گردد.

 

 


برنامه

محتوي

عنوان برنامه

 

مدارس برتر و سرآمد  

وضعيت موجود و ضرورت اجراي برنامه

درحال حاضر مدارس از حداكثر توان و امكانات موجود خود استفاده مطلوب        نمي كنند حس رقابت در بين آنها كمرنگ است تلاشها در پيشبرد      برنامه هاي آموزشي و پرورشي ناهماهنگ است

اهداف برنامه

كيفي

1- ايجاد انگيزه و احساس مسؤليت در مديران مدارس در استفاده حداكثري از امكانات موجود 2- فرصت سازي براي اوليا و دانش آموزان در استفاده مفيد از امكانات مدارس3- برقراري روابط عاطفي بين مديران ، دبيران ، اوليا و فرزندان

كمي

1-تشويق و تقدير مدارس و مديران موفق و فعال در اين زمينه  درپايان سال تحصيلي-2-توجه ويژه به امكانات مدارس درخصوص اجراي طرح 3- تجهيز همه مدارس به امكانات برابر

شرح اجمالي فرايند (شرح عملياتي برنامه)

1- تشكيل كلاس هاي توجيهي 2- بررسي امكانات موجود و رفع نيازها  3- استفاده از ظرفيت اوليا براي اجراي برنامه 4- حضور اوليا دركلاسهاي درس فعال نمودن كار گروه هاي انجمن مدارس براي موفقيت بهتر در اجراي برنامه  5- حضور اوليا درمراسم صبحگاهي جهت آشنايي با افتتاحيه يكروز آغاز تعليم و استفاده حد اكثري از توانمنديهاي انساني و فيزيكي مدرسه 6- استفاده از تجربه مدارس موفق و كوشا در اجراي برنامه 7- برنامه ريزي براي اوليا و مربيان ودانش آموزان جهت اجراي موفق برنامه و ايجاد رقابت 8- ارزيابي ماهانه

برآورد هزينه ها

 

از محل كمك هاي مديريت متبوع ، سرانه مدرسه، كمك هاي اوليا

محدوده زماني

 

درطول سال تحصيلي

تجهيزات وامكانات

 

از حداكثر امكانات مدرسه استفاده گردد ودرصورت كمبود تهيه شود.

مسئول ومجري برنامه

مديران مدارس، معاونين مدارس، دبيران ، انجمن اوليا ومربيان ، دانش آموزان

ارزيابي

عوامل موفقيت وعدم نتيجه شناسايي شود-  عوامل تاثير گذار بر تشويق مديران در اجراي طرح شناسايي گردد.

 

 


برنامه

محتوي

عنوان برنامه

 

همگام با قرآن  

وضعيت موجود و ضرورت اجراي برنامه

در حال حاضر استفاده از آموزه هاي قرآني و ديني و كلام حيات بخش الهي در جهت پيشبرد اهداف آموزشي و پرورشي در مدارس از هر زمان ديگري ضروري تر است و بايد به استفاده مفيد از آنها به مدارس  انگيزه داد و تشويق كرد.

اهداف برنامه

كيفي

1- ايجاد انگيزه در مدارس ، مديران ، دبيران و دانش آموزان در استفاده از آيات قرآن  در شروع كلاسهاي درس 2- ايجاد فضاي قرآني درمحيط كلاس و مدرسه3- استفاده از روحانيون و قاريان ممتاز در تبيين بركات استفاده از قرآن 4- تقويت جايگاه قرآن در زندگی آینده     دانش آموزان بعنوان نقش اصلي آنان در پیشرفت کشور

كمي

1- تشويق مديران ، دبيران و مدارس برتر با استفاده از برگزاري اردوهاي تفريحي يك روز يا چند روزه توسط مديريت محترم متبوع2- اهداء جوايز توسط دبيران 4- برگزاري مسابقات قرآني از آيات قرائت شده در كلاس

شرح اجمالي فرايند (شرح عملياتي برنامه)

1- تشكيل جلسه توجيهي برنامه در مدارس  2- ساخت وسايل كمك آموزشي توسط تدوين مجلد و شكيل آيات مشخص شده براي اجرا 3- استفاده از كتابخانه آموزشگاه تبديل فضاي فيزيكي مدرسه و كلاس ها با آيات كوتاه و تشويق كننده به قرائت قرآن 4- تزئين كلاسها با استفاده از دست ساخته هاي قرآني دانش آموزان  5- برگزاري مسابقه از آيات قرائت شده در بين دانش آموزان  6- تشويق مدارس و دبيران و دانش آموزان  فعال 7- پررنگ كردن نقش نمرات تكويني درامتحانات پاياني تأثير دادن تلاشهاي دانش آموزان در نمرات تكويني 8 - آگاهي دادن به والدين آنها در خصوص كمك در اجراي برنامه

برآورد هزينه ها

 

از محل كمك هاي مديريت متبوع ، سرانه و كمك اولياء دانش آموزان و خيرين

محدوده زماني

 

در طول سال تحصيلي

تجهيزات وامكانات

 

استفاده از تجهيزات و امكانات آموزشگاه و دانش آموزان

مسئول ومجري برنامه

 

مدير - معاونين آموزشي و پرورشي - دبيران

ارزيابي

 

شناسايي عوامل موفقيت وپيشرفت و عدم موفقيت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 


 


 

 

تقویم اجرایی و زمان بندی کارگروه مدیران دوره راهنمایی شهرستان گناوه  سال تحصیلی 91-90

 

 

                                                    

ردیف

 

روز

تاریخ

ساعت

مکان

دستورات جلسه

1

دوشنبه

90/8/23

9/30

مدرسه راهنمایی رازی

تقدیر از کارگروه سال قبل  تنظیم برنامه سالانه اردوی مدیران رفع ابهام در نگارش جدید آمار و حسابداری کلاس های هوشمند

2

 

یکشنبه

90/9/27

9/00

مدرسه راهنمایی شهید خزایی

کلاس های تقویتی کلاس های هوشمند طرح همگام با قرآن طرح مدارس برتر و سرآمد

3

 

سه شنبه

90/10/26

00/9

مدرسه راهنمایی جنت  

فعالیت بیشتر آزمایشگاه و کارگاه مدارس طرح کلاسهای موضوعی اردوی دانش آموزی

4

 

چهارشنبه

90/11/19

9/30

مدرسه ر اهنمایی 22 بهمن  

تحلیل امتحانات نوبت اول فعال نمودن طرح های موجود در بخش آموزش کلاس های ضمن خدمت

5

 

دوشنبه

90/12/15

00/9

مدرسه راهنمایی شهید خدرزاده

بررسی کلاس های هوشمند طرح همگام با قرآن تعطیلات نوروزی وضعیت اسکان در مدارس

6

 

یکشنبه

91/1/27

8/30

مدرسه راهنمایی شهید تیموری

تقدیر از مدارس فعال در اجرای طرح های ( کلاس های هوشمند ، مدارس سرآمد همگام با قرآن رویکرد تربیتی و غیره) پیشنهاد و تنظیم برنامه کارگروه در سال آینده

عبدالرضا بازهوايي

دبير اجرايي كار گروه مديران

امضاء

احمد پراي

كارشناس آموزش راهنمايي

امضاء

خدانظر رئوفي

معاون آموزش و نوآوري

امضاء

 

rwxacps9rf2535552k96.jpg


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

jkn6k3l5phmawe50ecr.jpg


شرح جلسه

كار گروه بعنوان بازوي مشورتي رافع بعضي از مشكلات باشددر پرداخت حق التدريس

كلاسهاي تقويتي وحدت رويه ايجاد شود به درخواست تشويق همكاران كه از طرف

مدرسه ارائه مي شود توجه بيشتري گردد تجربيات موفق مديران جمع آوري و در اختيار

ديگر مدارس قرار گيرد براي ايجاد هماهنگي و صميميت در بين مديران اردوي ميان مدت

برون استاني برگزار شوداز بقيه مديران در جلسات كار گروه استفاده شود نگارش

حسابداري و آمار با حضور كارشناسان محترم مربوطه بررسي و رفع نقص گرددمشكلات

بخش آموزش بطور جدي در دستور كار قرار گيرد طرح هاي مهم آموزشي در دست اجرا

در همه مدارس و با توجه به امكانات تقسيم شوددر برگزاري امتحانات نوبت اول سخت

گيري نشود* كلاس هاي هوشمند بطور مستمر نظارت شود*برنامه سالانه كار گروه

آماده گردد*    

مصوبات 

جلسات كار گروه در مدارس غير عضو برگزار شود

* برنامه سالانه كار گروه تدوين گردد

* كلاس هاي هوشمند توسط همه دبيران استفاده شود

* اردوي ميان مدت براي مديران برگزار شود

* حق التدريس كلاسهاي تقويتي تعيين و به مدارس ابلاغ گردد

*نگارش جديد آمار و حسابداري بررسي و رفع نقص شود


 

مديران : عبدالرضا بازهوايي        سعيد بهمرد       اسكندر احمدي         سهيلا جانپناه


باتشكراز اقاي رئوفي  معاون آموزشي اداره و آقاي پراي كارشناس آموزش راهنمايي


بازهوايي دبير اجرايي كارگروه مديران


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

گزارش جلسه

oepa3vumz4z5s1ueuxe.jpg 

جلسه در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه در دفتر مدرسه راهنمایی شهید تیموری

به میزبانی بسیار خوب آقای باز هوایی مدیر مدرسه با حضور معاون محترم آموزشی

شهرستان و کارشناس محترم آموزش راهنمایی و کارشناس محترم ازیابی عملکرد

اداره متبوع و اقایان سعید بهمرد عبدالرضا باز هوایی حسین دهقان و خانم ها عصمت اسکندری

سهیلاجان پناه لیلا عباسی نرگس نداف آزاد آغاز گردید. ابتدا مدیر مدرسه میزبان ضمن خیر مقدم

دستور جلسه را اعلام نمودند و در ادامه دبیر جلسه سعید بهمرد دستورات جلسه را عبارت  کردند.

 ا- برنامه امتحانات نوبت دوم ۲-ارتقا درصد قبولی مدارس

تمام مدیران حاضر در جلسه و کارشناس محترم آموزش راهنمایی  و کارشناس  محترم ارزیابی عملکرد و

معاون محترم آموزشی در این زمینه اعلام نظر نمودند.

اعضای محترم ضمن تصویب برنامه امتحانی مصوب نمودند که کلا س های تقویتی و برگزاری جلسه

توجیهی برای اولیاء و دانش آموزان به صورت جداگانه  بر گزار شود  در جلسه شورای دبیران تاکید شود 

که نمرات خوب و رو به رشد دانش اموزان در نمره مستمر لحاظ گردد. معاون محترم آموزشی

 به مدارس در زمینه دانش آموزان بی بضاعت کمک نماید. همچنین از زحمات مدارس

 در اجرای برنامه های مختلف در طول سال تحصیلی تقدیر کتبی به عمل آید.

 xi181nreq29f3er1asvo.jpg

 

 در ضمن بازید از مدارس  در تاریخ ۲۹/۱/ ۹۰ حضور همه مدیران کار گروه الزامی است.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

خبر

 قابل توجه مدیران کارگروه

جلسه کارگروه با موضوع برنامه پیشنهادی امتحانات

نوبت دوم و ارائه راهکارهای ارتقاء درصد قبولی

دوشنبه ۲۲/۱/۹۰در مدرسه شهید تیموری ساعت۹صبح

با تشکر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

 

 

سال نو به همه همکاران عزیز به خصوص مدیران گرامی  مبارک باد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

نگاهي نو به مدرسه

مدرسه در گذشته بيشتر به يك چهار ديواري شبيه بودند، كه كاملا بسته و محدود به نظر مي رسيدند . مدارس با محيط بيرون خود يا اصلا ارتباط نداشته و يا خيلي كم در ارتباط بودند . تاثيرپذيري بين محيط و مدرسه بسيار اندك بود . همه تعالين از داخل مدرسه بوده و در همان جا نيز ختم مي شد .  در خارج از محيط مدرسه مساجد و منابر نيز بويژه در ايام خاص  مذهبي مانند محرم و رمضان تاثيراتي را بر دانش آموزان مي گذاشتند . اما به طور كلي مدرسه داراي ديوار بود و محدوده ي آن حداكثر تا ديوارهاي همان شهري ختم مي شد ، كه مدرسه در آنجا واقع بود گرچه در شكل ظاهري مدارس گذشته با حال نيز تغييراتي حاصل  شده اما منظور ما بيشتر تغييرات ماهوي آن است .

امروزه ديگر مدارس ما در چهار ديواري محدود و خلاصه نمشوند . بلكه مدارس  به شدت تاثير و تعليم رسانه ها و محيط اطراف خود هستند . . راديو تلويزيون ، مطبوعات ، ماهواره و اينترنت و دنياي كامپيوتر و امثال آن داراي مفاهيم ، پيام ها و فرهنگ هايي هستند كه به شدت مدارس را احاطه كرده است . مدرسه در دنياي  امروز حالت يك جزيره درآمده و خود دريايي شده است

      كوزه گر دريا بدو راهي بود                           كوزه نبود عين آن دريا بود

اين تفاوت را بايد مديران ما كاملا درك كنند. بدون درك اتين تغييرات ، كامل و ارتقاي كيفيت مدارس در راستاي اهداف از پيش تعيين شده ، دچار نقصان خواهد شد .

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

ليلا عباسي

مدرسه راهنمايي 22 بهمن

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

كدام معلم كارآمداست؟

 

معلمي  شغل  مهمي  است  كه  ضرورت  آن  بر  كسي  پوشيده   نمي  باشد .اين  ضرورت از  نظر  مولفين ،عمدتا شكل  دهي  تجربياتي  است  كه  منجر  به  تغييرات  مطلوب  رفتاري  در  دانش  آموختگان  مي شود .بخاطر  همين  ضرورت  آشكار  است  كه  نقش  معلم  جنبه  نهادي  پيدا  كرده  و  بسياري  از  گروههاي  اجتماعي  و  افراد  و  دانشجويان  و  دانش  آموختگان  مختلف ،انتظارات  كلي  مشخصي  از آنچه  كه  يك  معلم  هست   و  بايد  باشد  دارند .اما  به  نظر  مي  رسد انتظارات  كلي  مورد نظر  در  عمل  دچار  مشكل  مي گردند . زيرا  همه  ما  در طول  حيات  تحصيلي  يا حرفه  اي  خود  با  معلمان  و  اساتيدي  مواجه  شده  ايم  كه  از آنها  با  كلمات  خوب  يا  بد  ياد  كرده  ايم !

...................................................................................

پی نوشت: باتشکر از دوست عزیز آقای باز هوایی مدیر مدرسه راهنمایی شهید تیموری

همکاران عزیز بقیه مطالب در ادامه مطب.............


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

معلم اثربخش

معلم اثربخش

در روز اول سال تحصيلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت‌هاى اوليه، مطابق معمول به دانش‌آموزان گفت که همه آن‌ها را به يک اندازه دوست دارد و فرقى بين آن‌ها قائل نيست. البته او دروغ می‌گفت و چنين چيزى امکان نداشت. مخصوصاً اين که پسر کوچکى در رديف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نيز دانش‌آموز همين کلاس بود. هميشه لباس‌هاى کثيف به تن داشت، با بچه‌هاى ديگر نمي‌جوشيد و به درسش هم نمي‌رسيد. او واقعاً دانش‌آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسيار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد.

.......................................................................................................

پی نوشت: با سپاس از مدیر محترم مدرسه راهنمایی فاطمه الزهرا(س)خانم اسکندری


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

زیبا سازی مدرسه

 

زیبا سازی مدارسچگونگي و ضرورت زيباسازي مدرسه و تاثير آن بر فرآيند يادگيري: يكي از ويژگي‌هاي كه خداوند متعال در خلقت انسان به وديعت نهاده است،‌ ويژگي‌ زيبايي جويي است. انسان فطرتا زيبايي خواه است و از زيبايي‌ها لذت مي‌برد. تمام انسان‌ها در تمامي زمان‌ها و در كليه مكان‌ها، زيبايي‌جو بوده و خواهند بود و به دنبال زيبايي مي‌گردند. انسان در مجموعه زيبايي آفرينش،‌ خود نيز زيبا آفريده شده است و زيبايي را دوست دارد. «فتبارك ا... احسن الخالقين» هر انساني همواره در صدد انتخاب زيباترين‌هاست. در بين اقشار مختلف جامعه كودكان و نوجوانان بيش از سايرين از زيبايي‌هاي ظاهري لذت برده و از لطافت آن بهره‌مند مي‌شوند. روح لطيف و فطرت پاك جوانان و نوجوانان بيش از ديگران پذيراي زيبايي‌ها و ارزش‌هاست. بنابراين اين كودكان و نوجوانان وقتي وارد مدرسه مي‌شوند در مدرسه نيز به دنبال زيبايي مي‌گردند و جذب زيبايي‌ها مي‌شوند. لذا در آموزش و پرورش جديد با درك ضرورت توجه به اين نياز عاطفي و رواني دانش‌آموزان، بر گسترش زيبايي و استفاده از هنر و فعاليت‌هاي هنر تاكيد مي‌شود. به طور كلي مي‌توان گفت زيبايي ايجاد آرامش و شادابي در مخاطب مي‌كند و آرامش روان و انبساط خاطره زمينه‌ فراگيري را مساعدتر مي‌سازد. به همين دليل،‌ مدرسه و كلاس زيبا، براي دانش‌آموزان از جذابيت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است و زمينه را براي حضور فعال و با نشاط كودكان و نوجوانان در محيط تعليم و تربيت مساعد مي‌نمايد. مدرسه‌اي كه رنگ زيبا و تميز دارد، مدرسه‌اي كه با معماري مناسب كودكان و نوجوانان برخوردار است،‌ مدرسه‌اي كه با فضاي سبز و گل‌هاي رنگانگ تزيين شده است، كلاسي كه داراي رنگ شاد و نشاط‌آور است و... چنين فضايي تسهيل كننده فرآيند يادگيري است و ناخودآگاه بر ميزان فراگيري تاثير مثبت مي‌گذارد. متقابلا مدرسه‌اي كه درب و وروديش بد رنگ و زشت است، ديوارش فرو ريخته و نامناسب است، كلاسش خاك گرفته و خسته‌ كننده است،... در چنين مدرسه‌اي نشاط و شادابي براي فراگيري به حداقل مي‌رسد. اصول زيباسازي مدرسه: ۱- زيبايي‌هاي مدرسه بايد از ديدگاه‌ كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار گيرد. چون افراد در شرايط سني مختلف درك‌هاي متفاوتي از زيبايي دارند. بنابراين همه چيز بايد از زاويه ديد دانش‌آموزان حاضر در مدرسه زيبا باشد تا دانش‌آموزان بتوانند آن را دوست بدارند و لذت ببرند و با آن ارتباط برقرار نمايند. ۲- شرايط سني و رواني كودكان و نوجوانان در خلق آثار زيبايي مدارس مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال، دانش‌آموزان مدرسه ابتدايي از يك نقاشي زيباي كودكانه بيش از يك تابلو خط نقاشي لذت خواهند برد و دانش‌آموزان دبيرستان سر درب ورودي زيبا را بيش از نقاشي بر ديوار دوست دارند،‌ همچنين جنسست دانش‌آموزان (دختر يا پسر) در كيفيت خط از آثار زيبا و دوست‌داشتني اثر مي‌گذارد و بايد مورد توجه باشد...........

پی نوشت: ممنونم از همکار گرامی

خانم لیلا عباسی مدیر  مدرسه راهنمایی ۲۲بهمن

خانم عباسی آن عکس و مطالب زیبای شما آپلود نشد ......با پوزش

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن 1389ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

یک مدیر انگیزه ساز باشید.

 

یک مدیر برای موفقیت خود و سازمانی که در آن خدمت می کند باید در افراد خود ایجاد انگیزه کند. تا افراد در شرایط متفاوت کاری با دلسوزی عمل کنند. در همین راستا نکاتی کاربردی را خدمت مدیران ارجمند عرض می کنیم.

 

...................................................... لطفا به ادامه مطلب سری بزنید

پی نوشت: ممنونم از همکار گرامی

 خانم عصمت اسکندری

مدیر مدرسه فاطمه الزهرا (س)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي

افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي

هر سازمان مجموعه اي از عوامل انساني ، ساختاري ، فني ، تكنولوژي ، فرهنگي و ساير عناصر محيطي است كه جهت تحقق هدفهاي از پيش تعيين شده بصورت مشترك در تلاش و تعامل هستند. رشد سازمان و تداوم آن ، ارتباط نزديكي با نيازها و خواسته هاي انساني و چگونگي برآورده شدن آنها دارد . از وظايف مدير است كه ازميان نيروهاي انساني ، گروهي توانا بسازد ، كاركناني كه بتوانند تصميم بگيرند، راه حلهاي تازه براي مسايل پيدا كنند، خلاقيت داشته باشند و در مقابل كار مسئول باشند.

...................................................... لطفا به ادامه مطلب سری بزنید

پی نوشت: ممنونم از دوست عزیز

عبدالرضا بازهوايي

مدير مدرسه راهنمايي شهيد تيموري


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت   توسط سعید بهمرد  | 

مطالب قدیمی‌تر